"Tarragona es troba en un decidit procés de transformació cap a un model de ciutat intel•ligent, capaç de generar coneixement i fer un ús intensiu de les noves tecnologies per tal de facilitar el creixement econòmic de la ciutat, millorar la qualitat de vida i garantir un desenvolupament urbà sostenible i equilibrat."

 

Una ciutat industrial

Tarragona representa el 25 % de la indústria química espanyola. El valor de la producció química a Tarragona representa un 0,7 % de la producció mundial.

Encara que tradicionalment se’ns ha conegut com a pol de desenvolupament de la gran indústria química, la realitat és que la majoria dels nostres 5.589.975 m2 de sòl industrial estan dedicats a un altre tipus d’empreses dels sectors industrial i terciari.

Ara mateix tenim una gran zona consolidada, el polígon Riu Clar, amb dues zones properes en fase d’expansió, el PP9 i el PP38. Tenim una altra zona totalment preparada per a la implantació de noves empreses, el PP13, amb 196.590 m2 a punt per oficines i indústria aparador. En total, disposem de més d’1 milió de metres quadrats de sòl industrial, que admet sector terciari, disponible i equipat per ubicar-hi noves empreses.

A més, s’està desenvolupant un gran centre logístic que atendrà i donarà serveis a tots els transportistes que arribin a l’àrea de Tarragona per carregar o descarregar. Aquests polígons es complementen amb el parc tecnològic que estem desenvolupant en la zona d’influència de la URV, on es troben l’ICIQ i el CTQC.

El port és la porta de Tarragona al món. És líder al Mediterrani i està consolidat com una de les portes d’entrada i sortida de mercaderies d’Europa. Situat com el cinquè port més important d’Espanya, el port de Tarragona manté relacions comercials amb 150 països d’arreu del món i treballa per consolidar les seves relacions amb l’emergent mercat asiàtic. Actualment, ha reforçat el seu posicionament com a port hub de mercaderies agroalimentàries i energètiques i en pasta de paper. Des de la visió estratègica de diversificació de tràfics, la nova terminal de contenidors estarà preparada per manipular 1.500.000 contenidors anuals.

Una ciutat comercial

La ciutat té 134.000 habitants i, com a capital de província, és el centre comercial, administratiu i logístic d’una àrea de 811.401 habitants. El PIB tarragoní arriba fins als 5.602,3 milions d’euros. Pel que fa al pes dels sectors econòmics, els serveis tenen una participació que arriba al 62,1 % del VAB, seguit de la indústria i la construcció amb un 37,6 %.

Els serveis, junt amb la indústria basada en la química i l’energia, molt important a Tarragona, converteixen la ciutat en la capital de la segona àrea de desenvolupament econòmic de Catalunya just per darrere de Barcelona. La ciutat perfecta per acollir empreses vinculades als sectors de la logística, la indústria, l’energia i el turisme, entre d’altres.

Tarragona, ciutat mediterrània situada a Catalunya, a 50 minuts al sud de Barcelona i a tres hores en vehicle de la frontera amb França. S’ubica en un territori cruïlla de l’eix del Mediterrani i de la vall de l’Ebre que, conjuntament amb el seu port, l’aeroport i l’ample ferroviari estàndard, esdevé un nus de comunicacions estratègic dins del corredor mediterrani i l’arc nord-oest europeu.

.

Una ciutat accessible i connectada

Tarragona està ben comunicada amb Europa i amb les principals àrees econòmiques de Catalunya i de la resta d’Espanya.

La xarxa viària està formada per les autopistes i autovies del Mediterrani (AP-7 i A7), del Nord (AP-2 i A-27, aquesta darrera en construcció), la T-11 i les carreteres nacionals que enllacen amb la resta de l’estat, la N-241, N-240 i N-340.

La proximitat amb Barcelona facilita que la ciutat pugui gaudir de l’avantatge de disposar de l’aeroport internacional de Barcelona, a només 45 minuts de la ciutat. A més, Tarragona disposa, a 7 km, de l’aeroport de Reus, amb connexions nacionals i internacionals.

Tarragona és el futur node del corredor del Mediterrani i corredor central. La longitud d’aquest eix ferroviari serà de 1.300 km de doble via d’amplada europea amb un recorregut que anirà des d’Algesires fins a la frontera francesa, tot enllaçant els principals ports del Mediterrani espanyol.
.

Una ciutat universitária

La Universitat Rovira i Virgili ha impulsat la creació d'un sistema de parcs científics i tecnològics per potenciar la competitivitat dels principals sectors productius de Tarragona, en col-laboració amb les empreses i l'administració pública del territori.

La col-laboració entre la universitat i els principals sectors econòmics es materialitza també en centres tecnològics i d'innovació que transfereixen tecnologia per a la química i l'energia a les empreses, a través de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya – Centre de Recerca en Energies Renovables (IREC-CRER).

Tarragona té una llarga tradició en centres de formació professional. Actualment, compta amb quatre grans centres públics que ofereixen cicles formatius de grau mitjà i superior en 18 famílies professionals diferents.

 

Tarragona, ciutat mediterrània situada a Catalunya, a 50 minuts al sud de Barcelona i a tres hores en vehicle de la frontera amb França.

S’ubica en un territori cruïlla de l’eix del Mediterrani i de la vall de l’Ebre, que conjuntament amb el seu port, l’aeroport i l’ample ferroviari estàndard esdevé un nus de comunicacions estratègic dins del corredor mediterrani i l’arc nord-oest europeu.

 

Una ciutat amb qualitat de vida

Tarragona ha anat creixent al llarg dels anys però manté una mida humana i ofereix una gran oferta cultural i de lleure amb festes tradicionals reconegudes internacionalment.

El seu clima suau permet practicar esports a l’aire lliure durant tot l’any i gaudir dels seus 14 km de platges de sorra fina i daurada.

Tarragona va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO pel seu conjunt arqueològic romà, i és part del selectiu grup de tretze ciutats espanyoles patrimoni de la humanitat.

La destinació cultural única, ben complementada amb una gastronomia de qualitat i una trama urbana i comercial agradable i diversa, garanteix la satisfacció del visitant. Una barreja amb la qual la ciutat s’ha posicionat com un espai de referència per a la celebració de congressos amb un Palau Firal i de Congressos ubicat al centre de la ciutat.

Tarragona, la ciutat mediterrània de la història viva

Vestigis de Tàrraco, espais monumentals, lluites de gladiadors a l’amfiteatre, gastronomia, platges i carrers genuïnament mediterranis, castells que toquen el cel... configuren el paisatge emocional de la ciutat mediterrània de la història viva, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.